Yeni Nesil » Personel ve Bordro Takibi

Yeni Nesil Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
SSK ve yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Link Yeni Nesil Personel Sistemi Çözümleri ile, işletmenin en önemli kaynaklarından biri olan personelin özlük bilgilerinin detaylı takip edilmesi ve bordro tahakkuk hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.

Yasal ve kurumsal bilgiler parametrik tanımlanabilmekte, tarihsel bilgi hafızası sayesinde geçmişe dönük takip yapılabilmektedir. Netten brüte, brütten nete maaş, ek kazanç ve sosyal yardımların hesaplanabilmesi, işyerlerine göre ek kazanç ve sosyal yardımların tanımlanabilmesi, personelden yapılacak özel kesintilerin istenirse taksitlendirilerek bodrolara uygulanabilmesi, Personellerin dahil oldukları özel sigortaların gelir vergisine etkilerinin izlenebilmesi mümkündür.

Personel aylık, günlük, saatlik gibi farklı şekillerde ücretlendirilebilmekte, maaş hesaplamaları Yeni Türk Lirası dışında istenilen bir döviz cinsinden yapılabilmektedir. İstenirse ayda birkaç bordro oluşturulabilir, oluşturulan bu bordrolar aynı form üzerinden birleştirilebilir. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplamaları yapılabilir. İşyerlerine ait farklı mesai ve kazanç parametrelerinin tanımlanabilmesi, firmanın, çok amaçlı raporlamalar sayesinde isteği doğrultusunda hazırlanan listelerden, istenilen zamanlarda istenilen düzende alınabilmesi, son bordro puantaj bilgisi, şablon puantaj veya PDKSden gelen puantaj bilgileri kullanılarak bordro hesaplamalarının otomatik olarak yapılabilmesi, bordro ile ilgili tüm bilgilerin, istenilen formatta bankalara transfer edilebilmesi, Aylık prim ve Hizmet Belgelerinin transferlerinin e-bildirge ile elektronik ortamda yapılabilmesi, kullanıcı tanımlı raporlar ile bordro listelerinin ve diğer raporların istenilen formatta alınabilmesi mümkündür. Sistemde, SSK tarafından doldurulması zorunlu olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, sigortalıya ve/veya yakınlarına ait Vizite Kağıdı, yakınlarına ait Sağlık Belgesi, Sigortalı Bildirim Belgesi, Sigortalılar Eksik Gün Bildirim Formu, Sigortalı Hesap Fişi bildirgeleri, işyeri ve bölüm bazında personel listesi, toplam maaş bordrosu alınabilmektedir. Geçmişe yönelik maaş farklarının, fark bordroları düzenlenerek hesaplara otomatik olarak yansıtılması, fark bordroları sonucu oluşan tahakkuklar ile ilgili aylık ek SSK bildirgelerinin oluşturulabilmesi imkanı vardır.