Personel Devam Kontrol Sistemleri » Mikado Puantör » Kimlik Basma Modülü

  
Mikado Puantor Kimlik Basma Modulü ile Personel Kimlik Kartı tasarımı ve basımı yapılır. lazer yazıcı ve/veya kart yazıcılar kullanılabilir.