Personel Devam Kontrol Sistemleri » Mikado Puantör » Geçiş Kontrol Sistemi

  
Geçiş Kontrol Sistemi, kapılardan geçişlerin ve bölgelerdeki giriş çıkışların, belirlenen kurallar doğrultusunda TCP/IP bilgisayar ağı (LAN,WAN) üzerinden kontrol edilmesini sağlar.

Mikado Puantör Geçiş Kontrol Sistemi (GKS), Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile entegre edilmiştir. GKS, PDKS'de tanımlı personel ve ziyaretçilerin, sistem içerisinde kurulmuş olan eşzamanlı geçiş terminallerinden yaptıkları geçişleri düzenler. GKS, geçişlerin kabulüne veya reddine sistem içerisinde tanımlanan güvenlik hakları ve geçiş kontrol kuralları doğrultusunda karar verir. GKS, yapılan geçişleri kapı, bölge, personel, ziyaretçi vs. bazında raporlar.

İşyeri yemek saatlerinin belirlenmesi, çalışanlara yemek yeme yetkilerinin tanımlanması ve yenen yemek adetlerinin Departman, Alt Departman detayında raporlanması sağlanır.

Sistem, bina içinde birden çok kapıyı aynı güvenlik şemsiyesi altında koruyabildiği gibi, birden fazla binayı da TCP/IP bilgisayar ağı üzerinden haberleşerek aynı PC üzerinden kontrol edebilir.

Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılacak kart ve okuyucu teknolojisi önemli bir unsurdur. Genel tipler
  • Manyetik Kart ve okuyucular
  • Barkod Kart ve okuyucular
  • Proximity (yaklaşımlı) Kart ve okuyucular
  • Parmakizi okuyucular
  • Mifare Kart ve okuyucular
  • Wiegend Kart ve okuyucular
Günümüzde en çok tercih edilen model Proximity kart ve okuyuculardır. Bunun nedeni ise; proximity kartların diğer tip kartlara göre yüksek güvenliğe ve kullanım kolaylığına sahip olmasıdır.

Sistemde turnike, bariyer ve kapılar kontrol edilebilir.