Güneş Sistemi » Sabit Kıymetler » Sabit Kıymet Tanımlama

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
Firma demirbaşına almış olduğu kalemleri Link Sabit Kıymetler Kart Tanımlarından;
  • Sabit Kıymetin Ekonomik Ömrünü,
  • Amortisman Ayırma Şeklini,
  • Amortisman Tipini,
  • Alım Tarihi, Miktarı ve Tutarını vererek kaydını sağlar.