Güneş Sistemi » Sabit Kıymetler » Sabit Kıymet Raporlama

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
LİNK Sabit Kıymetler programından;
  • Sistemde kayıtlı Sabit kıymetlerin Amortisman oranlarına uygun olarak yıl içinde dört dönem olarak amortisman listeleri hazırlanır.
  • Sabit Kıymetlerin Mizanı alınır.
  • Satılan kıymetlerin raporları alınır.
  • Kullanıcı taleplerine uygun raporlar sistemde dizayn edilerek kullanıma uygun olarak kullanıcılara sunulur.