Güneş Sistemi » İnsan Kaynakları Yönetimi » Personel Yönetimi

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
Personel Yönetimi Modülü ile tüm çalışanlarla ilgili bilgilerin takip edilebildiği personel kayıtları oluşturulur.
  • Personel Yönetimi modülü içinde tutulan tüm bilgilerin her ihtiyaca hizmet edecek şekilde çok esnek bir yapı halinde diğer modüller içinde temel bilgi olarak kullanılması
  • Personele ait bilgilerin istenilen şekilde gruplanarak; çalışan, aday, stajyer, danışman başlıkları altında takip edilip, bu gruplara ait detayların incelenebilmesi
  • Personel atamalarında görev ile ilgili bilgilerin ve görev adının yanısıra, organizasyon, yerleşim, kişinin bağlı bulunduğu yönetici ve çalışma koşulları detayının da tutulması
  • Personelin organizasyon içerisindeki atama, tayin ve terfilerinin tarihsel olarak görüntülenmesi
  • Aynı anda izne çıkamayacak personelin tanımlanması
  • Personelin bireysel hayat ve sağlık sigortalarının tanımlanması
  • Personelin nüfus cüzdanı, iletişim, vücut, ehliyet, banka ve sendika bilgilerinin takip edilmesi
  • Personelin çalışma takviminin izlenmesi
  • Personelin ücret bilgilerinin tarihsel olarak izlenmesi
  • Personel çıkış görüşmeleri kayıtlarının tutulması