Güneş Sistemi » İnsan Kaynakları Yönetimi » Organizasyon Yönetimi

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
Organizasyon Yönetimi Modülü ile şirket, işyeri, birim ve pozisyon ile ilgili bilgiler tanımlanarak organizasyon yapısı oluşturulur.
  • Sınırsız sayıda organizasyon ve pozisyon hiyerarşisi tanımlanıp, bu hiyerarşik yapıların tarihsel süreçler içinde takibinin yapılabilmesi
  • Şirket, işyeri ve birim kriterlerine dayalı matris ve hiyerarşik yapıda, sürekli veya geçici organizasyonlar oluşturularak üzerlerinde gerekli planlama ve çalışmalar yapılabilmesi
  • Oluşturulan organizasyon yapıları doğrultusunda personel bütçesi hazırlanması ve planlanan ile gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması
  • Organizasyondaki pozisyonlara ait tanımların ve pozisyonlara atanacak kişilerin sahip olması gereken nitelik ve özelliklerin tanımlanması ile işe alım, eğitim, performans ve kariyer yönetimi sistemlerinde bu pozisyon bilgilerinin kullanılması