Güneş Sistemi » İnsan Kaynakları Yönetimi » İzin Yönetimi

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
İzin Yönetimi Modülü ile izin tanımlamaları yapılarak personelin izin durumları takip edilir.
  • Personelin pozisyonuna ve seviyesine göre değişebilen; tüm yasal ve organizasyona özel izin bilgileri girilerek, bu bilgilerin tarihsel olarak izlenmesi
  • Personelin ay boyunca tüm çalışma bilgilerinin, izin kullanım durumlarının, fazla mesailerinin tanımlanarak; puantaj bilgilerine otomatik aktarılması
  • Personelin tamamı için geçerli olan tatil günlerinin şirket profili olarak tanımlanarak, personelin çalışma programına otomatik yansıtılması
  • İzin hakediş bilgilerinin izlenebilmesi
  • Aynı birimde çalışanların yıllık izin bilgilerinin tutulması