Güneş Sistemi » İnsan Kaynakları Yönetimi » Aday Yönetimi

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
Aday Yönetimi Modülü ile şirketin personel seçme ve yerleştirme ile ilgili süreçleri izlenir ve yönetilir.
 • Aday başvuru havuzunun oluşturulması
 • Başvuruda bulunan adayların gerekli olabilecek tüm özlük bilgi kayıtlarının tutulması
 • Sisteme belli bir aday için girilen nitelik bilgilerinin, başvurulan veya öngörülen birim ve pozisyon nitelik bilgileriyle ayrı ayrı karşılaştırılarak, aday uygunluk yüzdelerinin bulunması
 • Aday bilgilerinin kaydedilmesinin yanısıra; firmanın web sitesinden girilen iş başvurularının modül içerisine otomatik olarak da aktarılması
 • Aday bilgilerinde; kişilerin özlük bilgileri ve işe alım sürecinde gerekli olan tüm belgelerin döküman olarak tutulması, dökümanların güncellenerek kişinin yetkinlikleri, daha önce görev yaptıgı organizasyonlar, mezun oldugu okullar gibi gerekli kişisel bilgilerinin istenilen detayda saklanması
 • Organizasyondaki pozisyonlar için gerekli yetkinliklerin, kişilerin almaları gereken egitimlerin, sahip olmaları beklenen iş tecrübe ve sürelerinin tanımlanması, iş başvurusunda bulunan adayların belirlenen profil doğrultusunda gruplanarak; istenilen kriterdeki kişilerin belirlenmesi
 • Aday ile yapılan tüm mülakat bilgilerinin tarih, pozisyon, mülakatı yapan kişi ve mülakat sonucu gibi kaydedilmesine imkan sağlayarak geriye dönük olarak izleme yapılabilmesi
 • Aday sağlama sürecinde; en uygun eleman temin yönteminin saptanmasına yönelik yöntemlerin verimlilik/fayda analizlerinin yapılması
 • Personel seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılacak faaliyetlerin tanımlanabilmesi, bu faaliyetlerle ilgili sözleşme, iş ilanları ve diğer bölümlerden gelen eleman talep bilgilerinin izlenmesi
 • Personel seçme ve yerleştirme işlemlerinin hatasız tamamlanması için; organizasyonun işe alım sürecinin tanımlanması, adayların geçmesi gereken aşamalarının takip ve kontrol edilmesi
 • Başvuruda bulunan adayın işe alınması halinde bilgilerinin otomatik olarak Personel Bilgileri bölümüne aktarılması