Güneş Sistemi » İnsan Kaynakları » Genel

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
  
Bilginin,ekonominin temeli ve sermayesi haline geldigi günümüz koşullarında bilgi teknolojileri; işletmelere finansal ve operasyonel süreçlerini geliştirecek çözümler sunmanın yanısıra, işletmelerin insan kaynaklarını doğru planlamalarına, yönetmelerine ve değerlendirmelerine yönelik çözümler de sunmalıdır.

İşletmelerin, piyasada rakiplerinin önüne geçebilmelerinin en temel yollarından biri de insan kaynağını doğru yönetmeleridir.

Stratejilerine uygun organizasyon yapısını oluşturması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu organizasyona uygun insan kaynağını bulunduracak şekilde bir insan kaynakları yönetimi sistemine sahip olması işletmelerin karlılığı ve sürekliliğinde önemli rol oynamaktadır..

İnsan Kaynakları Yönetimi sistemi ile işletmeler;
Belirlenen organizasyon yapısı ve ihtiyaçları dogrultusunda eleman alımı yapabilmeli, işe alınan personelin tüm özlük işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.

Link Bilgisayar A.Ş. bu amaçla Güneş Sistemi İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamasını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur.
Bu uygulama sayesinde işletmeler, organizasyon, personel, aday, izin ve bordro-tahakkuk ile ilgili süreçleri kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

Güneş Sistemi İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamasıyla, rutinleşmiş birçok iş esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip şirketin, zaman, işgücü ve para kaybı en aza indirilerek kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Link İnsan Kaynaklarının Genel Özellikleri Arasında;
  • Kişiselleştirilebilir ekranlar
  • Tüm ekranların Word dokümanı ile entegrasyonu
  • Sürükle bırak yöntemi ile ekranların bir dosyada saklanabilmesi
  • Programın Türkçe ve İngilizce olarak çalışabilmesi
  • Esnek raporlama
  • Çok katmanlı yazılım mimarisi
  • Organizyonel bazlı gelişmiş güvenlik
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Güneş Sistemi muhasebesi ile tam entegrasyon
Link İnsan Kaynakları Modüller ve Özellikleri:
Link İnsan Kaynakları birbiri ile bütünleşik çalışan modüllerden oluşmaktadır. Bir personel için A'dan Z'ye tüm adımlar sistem üzerinden birbirlerine bağlı biçimde izlenebilir.

Tüm modüllerin temelini Organizasyon Yönetimi ve Personel Yönetimi Modülleri oluşturmaktadır. Diğer modüllerin kullanılabilmesi için öncelikle, şirketin organizasyon yapısına ve personeline ait bilgilerin bu iki modülde tanımlanması gereklidir.