Güneş Sistemi » İnsan Kaynakları » Bordro Tahakkuk

Güneş Sistemi Broşürünü indirmek için tıklayınız.. 
Bordro ve Tahakkuk Yönetimi Modülü ile yasal ve işletmeye özgü parametreler gözönüne alınarak bordrolar hazırlanır.
 • Personel Devam Kontrol Sistemi PDKS veya çalışma programındaki bilgiler kullanılarak puantaj oluşturulması
 • Maaş hesaplamalarının Yeni Türk Lirası veya istenilen bir döviz cinsinden yapılabilmesi
 • Netten brüte, brütten nete aylık, günlük, saatlik maaş hesabı yapılması
 • Organizasyon katmanlarına göre sınırsız sayıda ek kazanç, kesinti ve sosyal yardım tanımlanıp, netten veya brütten hesaplama yapılması
 • Personelden yapılacak özel kesintiler için farklı ödeme planları oluşturularak taksitlendirilmesi
 • Özel kesintilerin 'ücret', 'ek kazanç' veya 'sosyal yardımlar' ile ilişkilendirilmesi
 • Farklı fazla mesai katsayılarının tanımlanabilmesi
 • Organizasyonda birime ve işyerine göre fazla mesai ve ikramiye parametreleri tanımlanması
 • Sendika takibi yapılması
 • İstenirse ayda birkaç bordro oluşturulması ve bordroların aynı form üzerinde birleştirilmesi
 • İstenilen raporların ve bordro listelerinin düzenlenmesi
 • Maaşların çalışılan bankalara transfer edilmesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması
 • Fark bordroların düzenlenmesi
 • Özel sigorta ve vergi indirimi hesaplamaları yapılması
 • Resmi evrakların hazırlanması
 • E-bildirge
 • İşe Giriş-Çıkış Bildirgeleri
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 • Sigortalı ve yakınları için Vizite Kağıdı
 • SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinin talep ettiği evraklar