Başta bordro olmak üzere Link'in üretmekte olduğu yazılımlar özellikle Maliyet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun ve yönetmelikler ile yakıdan ilgilidirler. Her yapılan değişiklik hızla yorumlanarak, yazılımlara uyarlanmakta ve kullanıcılar ulaştırılmaktadır.

Link'in bu konudaki tartışmasız üstünlüğü, ilgili kurumlar ve kullanıcılara karşı gelmiş ve yılarda birçok kez kanıtlamıştır.

1984 yılından bu güne kadar bordro hesaplama konusunda liderliğini devam ettiren LİNK BİLGİSAYAR'dan yeni bir ürün TECHNO-IK

İŞLETMENİZİN EN DEĞERLİ VARLIĞI:İNSAN

LİNK TECHNO İnsan kaynakları programı her sektörde şirket ve organizasyonun her basamağındaki personele ait kayıtların tutulması, bordro hesaplamaya ait parametrelerin tanımlanması ve görev süresi içerisinde yapılan her türlü işlemin izlenmesini için hazırlanılmıştır.

LİN GÜNEŞ SİSTEMİ Kurumsal ve Kaynak Planlaması, Yeni Nesil ürünleri ile tam entegrasyon içerisinde olan TECHNO insan kaynakları programı Bordro, Pdks ve iş Başvuru takip ve değerlendirme modüllerinden oluşmaktadır.

Aşağıda özet fonksiyonları sıralanan TECHNO-IK size komple bir insan kaynakları(HR)çözümü sunarak çalışan ve işten ayrılan tüm personele ait bilgilerin izlenmesine olanak sağlamaktadır.
 • Personellerin değişik zamanlarda giriş ve çıkışları ile yasal ve idari pozisyon değişikliklerinin personel kartı üzerinde tarihçe olarak izlenebilmesi
 • Organizasyon şemasına göre niteliklerin tanımlanması
 • İşyerine alınacak personel için aday kayıtlarının sistemden izlenmesi ve uygun niteliklere göre değerlendirme imkanı
 • Adaydan personel kaydı oluşturma
 • Personel kaydında ve giriş görüşmelerinin izlenebilir olması
 • Fotoğraf, açıklama ve not skalaları oluşturma
 • Tanımlı kartlara ait döküman ve dosya tanımları
 • İşyeri bilgilerini kişisel bazda takip olanağı
 • Personeli özel grup ve statülerde tanımlayabilme
 • Kişisel özellikleri saklayabilme
 • Adres nüfus bilgilerini saklayabilme
 • Verilen ödül ve cezaları izleme imkanı
 • Yetkilendirme sistemi ile istenen bilgiye istenen kişinin ulaşabilmesi
 • Personellerin yıllık izin hak edişleri ve kullanılan yıllık izinlerinin takip edilme imkanı
 • Personele ait masrafların bölgelere göre dağılımı
 • Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre tanımlamak, personelin aldığı borçları\avanslar takibi
 • Her firmanın kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilmesi
 • Ücret hesaplamalarında aylık, günlük ve saatlik olarak netten brüte veya brütten nete doğru hesaplama
 • Bir ay içinde birden fazla bordro(ek ödeme, ikramiye,ücret v.b.)hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı veya birlikte alabilme
 • Geçmiş bordrolarının takibi
 • Personele ait özel sigorta işlemlerinin de program içinden takip edilir, bordroya yansıtılabilmesi
 • Fark bordrolarının hesaplanması ve bu farklara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin hazırlanması
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanarak bordroya ilave edilmesinin sağlanması
 • Asgari ücretle çalışan personellerde asgari ücret değişiminde personel bazında değişiklik yapmadan parametre değişimi ile doğru hesap yapma imkanı
 • Ücret yöntemi ile farklı kriterler bazında geçerli olacak yeni ücretlerin tanıtılma imkanı
 • Personele ve personelin ana-baba, eş ve çocukları içinde özel vizite formları basılması
 • Elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge -banka transfer bilgilerinin programdan verilmesi
 • Değişken kanun bilgileri, çalışma parametrelerini ve bordro parametrelerinin tarih kontrollü olarak saklanabilmesi ve geçmişe yönelik hesaplara ulaşılabilirlik
 • Personele ödemelerinin masraf merkezlerine göre izlenip,muhasebeleşmesi
 • Personellere ait detaylı analiz yapma imkanı
 • Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evrakların program tarafından basılması
 • Sistemden alınan raporların formatını ADOBE CROBAT(*.DOC), EXCEL(*.XLS) CRYST REPORT(*.RPT) olarak alma imkanı
  GEREKLİ BAĞLANTILAR SAĞLANDIĞINDA BÜTÜN PERSONEL DEVAM TAKİP SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞABİLEN TECHNO-IK SİSTEMİNİZDE KURULDUĞU AN, EN SON YASAL ORANLAR OTOTMATİK OLARAK GELİR.