Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilişkin yeni düzenlemeler tüm ürünlerimize uygulanmış olup, teslim edilmeye başlanmıştır.

16 Haziran 2006 Tarihli 26200 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Bordro paketlerinde yapılması gereken mevzuat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar tüm ürünlerimizde uygulanmış olup, teslim edilmeye başlanmıştır.

Link personel veya IK paketlerini kullanan son kullanıcılar için Mevzuat sürümü Lisans işlemleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Genel Uygulama Koşulları

Devam eden Personel veya IK paketini kapsayan kiralamalar ücretsiz olarak bu sürüme hak kazanır.

Yeni başlayacak ve Personel paketini veya IK paketini kapsayan tüm Kiralamalar otomatik olarak bu sürüme hak kazanır.

Çok kullanıcı fiyatlarında; Klasik Seri ve Yeni Nesil için 4, IK paketleri için 5 kullanıcıdan sonraki kullanıcılar için standart terminal ilavesi oranları geçerlidir.

Güneş Sistemi IK SGK için belirtilen fiyatlar 1-100 personel kapasite sürümleri için geçerlidir. Kullanıcıdaki bordrolu personel sayısına göre ilgili kapasite çarpanı ile fiyat hesaplanır.

Daha önceki sürümlerden geçmek isteyenler öncelikle Klasik Seri'de Seri 9'a, Yeni Nesil'de Seri 4'e ve Güneş IK'da Seri 5'e geçiş işleminden sonra Mevzuat Sürümü geçişi yapmalıdır.

Personel veya IK paketi ile ilgili olarak özel yazılımı olan kullanıcılar için ayrıca fiyat verilecektir.

Kiralaması bulunmayan ve kiralama yapmayan Muhasebecilere fiyatlar üzerinden %40 indirim uygulanır.

1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Personel paketi veya IK paketi alanlar bu sürüme otomatik olarak hak kazanır.

1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Personel paketi Seri geçiş veya Yeni Nesil Geçiş yapanlar ile IK paketi için Seri 5'e geçiş yapanlar bu sürüme otomatik olarak hak kazanır.

Duyuru yayınlandıktan itibaren geçiş yapanlar için yeni şartlar geçerlidir.

Bu duyurudan sonra yeni satılan Personel paketleri ve IK paketleri bu sürümü içerir.

Satış ve Lisanslama uygulaması 07.10.2008 tarihinden itibaren başlamıştır.

Link'e daha önce bildirilmiş ve faturalanmış satışlar için iade yapılıp; tekrar aynı kullanıcıya yeni satış geçilmesi kabul edilmez.

Uygulama peşin ödemelidir, siparişin işleme alınması için ödeme dekontunun Link Bilgisayar'a iletilmesi gerekmektedir.

Uygulama fiyatları Eğitim hariç lisans bedelidir ve destek hizmetlerini kapsamaz.

Fazla Kullanımlar

Fazla kullanımlar fazla kullanım indirimi ile geçiş yaparlar.

Ancak muhasebeciler için fazla kullanım geçişleri ücretsizdir.

Kiralamalar

Klasik Seri Ürün ailesinde devam eden ve 3 yılını dolduran kullanıcıların kira yenilemeleri Klasik Seri üzerinden tekrar yapılmayacaktır.

Klasik Seri için yeni Dar ve Açık Kiralama yapılmayacaktır.

Diğer ürün aileleri için yeni başlayan kiralamalarda kullanıcının kullandığı tüm ürünler (Muhasebe, Stok, vb.) için kiralama yapma zarureti unutulmamalıdır.

Klasik Seride sadece HUK kiralaması yapılabilir. Bu kiralama için en uzun süre 6 aylık kiradır.

HUK kiralamaları belirli ürünler için yapılamaz, lisanslı tüm ürünleri kapsaması gerekir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.